Jaunumi

Apmācības “Pārrobežu maksātnespējas principi un prakse”

2020.gada 2. un 5.oktobrī tiek aizvadītas Tieslietu ministrijas sadarbībā ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un Eiropas Komisiju organizētās mācības “Pārrobežu maksātnespējas principi un prakse” Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas finansētā projekta “Atbalsts parādu restrukturizācijai Latvijā” (Support for debt restructuring in Latvia) ietvaros.

Mācību mērķis ir attīstīt dalībnieku kompetenci pārrobežu maksātnespējas lietu vešanā un uzlabot spējas piemērot regulējumu praksē. Mācību ietvaros dalībnieki tiek iepazīstināti ar pārrobežu maksātnespējas procesa regulējumu un praktisko pielietojumu, iesaistīti kāzusu risināšanā un aicināti aizdomāties par izaicinājumiem Eiropas Parlamenta un padomes 2015. gada 20. maija regulas (ES) Nr. 2015/848 piemērošanā. Mācības nodrošina PwC, kā mācību vadītājs un lektors pieaicināts ZAB “Rasa un Ešenvalds” partneris, zvērināts advokāts un maksātnespējas procesa administrators Jānis Ešenvalds. Pārējie pasniedzēji ir tiesnesis Eberhards Nietzers (Vācija) un tiesnesis Pīts Neitjs (Nīderlande).

Minētās tēmas apguve atkārtoti paredzēta arī 2021.gada janvārī, februārī un martā. Nozares profesionāļiem (tiesnešiem, advokātiem, administratoriem u.tml.) ir iespēja pieteikties dalībai turpmākajās apmācībās.