Jaunumi

Ar ZAB “Rasa un Ešenvalds” palīdzību tiek atjaunota amatā pašvaldības domes deputāte

ZAB “Rasa un Ešenvalds” partneris, zvērināts advokāts Armands Rasa pārstāv domes deputāti strīdā pret Ogres novada pašvaldības domi par prettiesisku domes deputāta pilnvaru anulēšanu.

Administratīvā apgabaltiesa ar 2020. gada 3. septembra lēmumu atcēlusi Administratīvās rajona tiesas lēmumu un līdz strīda galīgai izšķiršanai apturējusi Ogres novada pašvaldības domes lēmumu par deputāta pilnvaru anulēšanu. Administratīvās apgabaltiesas lēmums pēc būtības nozīmē atjaunot deputātei nepamatoti anulētās pilnvaras.

Administratīvā apgabaltiesa izdarījusi vairākus būtiskus secinājumus, proti, ka pandēmijas laikā iestādes rīcībai ir jābūt aktīvai un mērķtiecīgai, nolūkā ierobežot Covid-19 izplatību, tostarp arī neliekot šķēršļus deputātiem rūpēties par savu veselību. Ikvienai personai ir brīvība pašai lemt par to, kas ir nepieciešams savas veselības saglabāšanai. Savukārt valstij ir jāatturas no darbībām, kas ierobežo personas iespējas rūpēties par savas veselības aizsardzību.

Tā kā dome nepielika pietiekoši daudz pūļu, lai domes sēdes organizētu attālināti, tad ir pamatoti, ka domes deputāte klātienē nepiedalījās domes sēdēs, bet citus domes deputātes amata pienākumus pildīja attālināti.

Visbeidzot, Administratīvā apgabaltiesa secina, ka Ogres novada pašvaldības dome nav pareizi noteikusi jēdziena “attaisnojoši iemesli” saturu, deputāta pilnvaru anulēšana nav bijusi taisnīga, nav samērīga un ir pilnībā neatbilstoša pandēmijas laikā valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības un citiem pasākumiem un ierobežojumiem, kuru mērķis bija ierobežot Covid-19 izplatību.