Jaunumi

Augstākā tiesa atstājusi negrozītu klientam labvēlīgu spriedumu strīdā ar VID

Augstākā tiesa, izskatot lietu, ar savu spriedumu ir atstājusi negrozītu Zvērinātu advokātu biroja “Rasa un Ešenvalds” klientam labvēlīgu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, par kuru kasācijas sūdzību bija iesniedzis Valsts ieņēmumu dienests. Iestāde audita rezultātā bija uzlikusi par pienākumu klientam, fiziskai personai, samaksāt papildu iedzīvotāju ienākuma nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu par ienākumiem, kas gūti no personīgā nekustamā īpašuma pārdošanas.

Zvērināts advokāts Armands Rasa, pārsūdzot lēmumu tiesā, norādīja, ka VID ir kļūdaini piemērojis tiesību normas un nav ņēmis vērā likumdevēja mērķi attiecīgo normu pieņemšanas brīdī. Šādus secinājumus atzina par pareiziem gan pirmās, gan apelācijas instances tiesa. Augstākā tiesa, noraidot VID kasācijas sūdzību, atzina, ka tas vien, ka būve uz zemes uzbūvēta vēlāk, nav iemesls uzskatīt, ka persona pārdod peļņas vai finanšu ieguldījuma nolūkā iegādātu (īpašumā turētu) nekustamo īpašumu, tādējādi atzīstot nepieciešamību interpretēt likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normas atbilstoši to mērķim.

Advokātu birojs “Rasa & Ešenvalds”