Jaunumi

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums

2017.gada 14.jūnijā stājās spēkā jaunais Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumu, kas turpmāk regulēs autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma īstenošanu. Ar šo likumu tiek pārņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2014/26/ES par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū.

Jaunais likums ne tikai attieksies uz Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA), kā arī Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) un citu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbu kopumā, bet arī uz pienākumu pārstāvēt autortiesību vai blakustiesību subjektus pēc to pieprasījuma.

Turpmāk kolektīvā pārvaldījuma organizācijām pēc autortiesību vai blakustiesību subjektu pieprasījuma būs pienākums slēgt rakstveida līgumu par kolektīvo pārvaldījumu, tādējādi uzņemoties pārvaldīt autortiesību vai blakustiesību subjekta brīvi izraudzītas mantiskās tiesības attiecībā uz viņa brīvi izraudzītiem darbu vai blakustiesību objektu veidiem un teritoriju, ja:

  • pārvaldāmās tiesības, darbi vai blakustiesību objekti, kā arī teritorija, kurā veicams pārvaldījums, ietilpst kolektīvā pārvaldījuma organizācijas darbības jomā;
  • nav objektīvi pamatota iemesla atteikumam uzņemties veikt kolektīvo pārvaldījumu.

Jaunais regulējums paredz arī iespēju autortiesību un blakustiesību subjektam pašam izsniegt licences savu darbu vai blakustiesību objektu nekomerciālai izmantošanai gadījumos, ja autortiesību vai blakustiesību subjekts ir uzticējis kolektīvā pārvaldījuma organizācijai pārvaldīt attiecīgās mantiskās tiesības vai arī šīs tiesības tiek pārvaldītas tikai kolektīvi. Tomēr, pārstāvēto autortiesību un blakustiesību subjektiem būs nepieciešams vadīties pēc kolektīvā pārvaldījuma organizācijas izstrādātiem licences nosacījumiem, kuri, savukārt, nedrīkst būt tādi, kas nepamatoti ierobežotu autortiesību vai blakustiesību subjektu tiesības izsniegt licences savu darbu vai blakustiesību objektu nekomerciālai izmantošana. Gadījumā, ja kolektīvā pārvaldījuma organizācijas izstrādātie licences nosacījumi netiks ievēroti, konkrētā autortiesību un blakustiesību subjekta licence nebūs spēkā.

Papildus iepriekš minētajam jaunais Autortiesību un kolektīvā pārvaldījuma likums reglamentēs arī muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo licencēšanu, kas ir licences izsniegšana attiecībā uz vairāk nekā vienu Eiropas Savienības dalībvalsti vai Eiropas Ekonomiskās zonas valsti. Jaunais likums paredz mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai izvēles brīvību attiecībā uz to, vai veikt konkrētā repertuāra daudzteritoriālu licencēšanu pašai, vai arī uzticēt to citām organizācijām; arī autors nebūs piesaistīts tādai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai, kas nevēlas piešķirt daudzteritoriālas licences tieši vai atļaut to savā vārdā darīt citai organizācijai.

Zvērinātu advokātu birojs „Rasa un Ešenvalds” ir pārliecināts, ka jaunais regulējums sekmēs mūsdienīgu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbu un ir gatavs sniegt atbalstu autortiesību un blakustiesību subjektiem iepriekš minēto licenču sagatavošanā.

Advokātu birojs Rīgā

readvokati.lv