Pakalpojumi

Juridiskā palīdzība darba tiesību jomā

Darbinieki neapšaubāmi ir ļoti vērtīgs uzņēmuma resurss. Uzņēmuma efektivitātei un panākumiem ir svarīgas abpusēji izdevīgas attiecības ar darbiniekiem.

Lai izvairītos no konfliktsituācijām nākotnē, mūsu advokātu biroja Rasa & Ešenvalds juristi ir gatavi sniegt juridisko palīdzību Jums izstrādāt profesionāli veidotus darba līgumus, iekšējās kārtības noteikumus, kā arī sagatavot cita veida ar personāla vadību saistītu dokumentāciju.

Pat, ja esat nonācis konfliktsituācijā, kas skar darba tiesību jautājumus, mēs spējam piedāvāt klienta interešu pārstāvību tiesā gan individuālo, gan kolektīvo darba strīdu vai darba uzteikuma gadījumos no darba devēja puses.

Saņemt juridisko konsultāciju