Pakalpojumi

Juridiskā palīdzība komerctiesību jautājumos

Uzsākot un veicot komercdarbību, ikvienam uzņēmējam ir jānokārto virkne juridisku formalitāšu, kas nereti ir saistītas ar lielu laika un citu resursu patēriņu. Katra kļūda Jūsu uzņēmumam var izmaksāt dārgi, tāpēc piedāvājam sniegt augsti kvalificētas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu saprast, kuras komerctiesību normas ir saistošas Jūsu biznesam, un veikt visas nepieciešamās juridiskās formalitātes.

Mēs piedāvājam:

 • Komersantu reģistrāciju un izmaiņu veikšanu reģistrā;
 • Komercdarbībai nepieciešamo speciālo atļauju (licenču) noformēšanu;
 • Reģistrāciju speciālajos reģistros;
 •  Sertifikāciju un citu procesu risināšanu, kas saistīti ar juridisko personu  saimniecisko darbību;
 • Visu veidu līgumu sagatavošanu;
 • Investoru apkalpošanu;
 • Sākotnējo publisko piedāvājumu veidošanu (IPO – initial public offering)
 • Uzņēmumu apvienošanu un pārņemšanu (M&A – mergers & aquasitions)
 • Padziļinātu komersantu izpēti (due diligence)
 • Darījumus ar akcijām – kā tās iegādāties, noformēt darījumus un pārvaldīt;
 • Konsultācijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas prasību ievērošanā un izpildē;
 • Konsultācijas gan fizisko, gan juridisko personu maksātnespējas procesa jautājumos, tiesiskās aizsardzības procesos, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesos un parādu piedziņā.

Sadarbība ar zvērinātu advokātu biroju Rasa & Ešenvalds ir īpaši ieteicama tiem komersantiem, uzņēmumiem, kuriem nav sava jurista, bet kuri vēlas būt informēti par aktualitātēm komerctiesību jautājumos un strādāt atbilstoši tiesību aktu prasībām.

Saņemt juridisko konsultāciju