Pakalpojumi

Juridiskā palīdzība maksātnespējas, ĀTAP un TAP procesos

Nav droša veida, kā pasargāt sevi vai savu uzņēmumu no globālām vai lokālām finanšu krīzēm un arī citiem neparedzamiem vai paredzamiem, taču nenovēršamiem apstākļiem, kuru sekas var būt maksātnespēja. Maksātnespējas process ir pasākumu kopums, kas ļauj noslēgt neveiksmīgu dzīves vai uzņēmējdarbības posmu, lai sāktu visu no jauna. Gan kreditoriem, gan parādniekam ir svarīgi, lai maksātnespējas (bankrota) process noritētu ātri, efektīvi un bez kļūdām.

Lai to panāktu, vislabākais risinājums ir piesaistīt zinošu speciālistu ar lielu pieredzi maksātnespējas procesu administrēšanā. Brīdī, kad uzņēmuma darbības rādītāji vai citi apstākļi signalizē par gaidāmām finanšu grūtībām un iespējamo maksātnespēju, ir pēdējais laiks apsvērt iespēju izmantot priekšrocības, ko sniedz tiesiskās aizsardzības process.

Tā ir iespēja pasargāt uzņēmumu no kreditoru iejaukšanās, kas var radīt negatīvas sekas uzņēmējsabiedrības turpmākajā darbībā vai pat pilnībā paralizēt to. Tiesiskās aizsardzības process un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process palīdzēs īstermiņa finanšu sarežģījumos, ja uzņēmumam ir skaidri zināms to cēlonis un ir skaidrs plāns, kā pārvarēt grūtības. Savukārt, kreditoriem būtiski ir gūt pārliecību, ka parādnieks tiesiskās aizsardzības procesu neizmanto ļaunprātīgi un tā mērķis ir godprātīgi nodrošināt saistību izpildi maksimāli iespējamā apmērā, kā arī turpināt saimniecisko darbību.

Advokātu biroja Rasa & Ešenvalds juristi ir uzkrājuši ievērojamu pieredzi tiesiskās aizsardzības procesu un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu plānu izstrādē, kā arī to administrēšanā, izpildes uzraudzīšanā un analizēšanā pēc kreditoru lūguma. Tāpat juridiskā biroja partneri sertificētu maksātnespējas administratoru statusā ir administrējuši ievērojamu skaitu maksātnespējas procesu, īstenojot visa veida maksātnespējas procesa metodes ‒ gan sanācijas, gan izlīguma, gan arī bankrota procedūras.

Saņemt juridisko konsultāciju