Pakalpojumi

Juridiskā palīdzība saistību tiesībās

Uzņemoties saistības, ir svarīgi nodrošināties, lai darījuma apstākļi būtu skaidri atrunāti, un parūpēties, lai otra darījumā iesaistītā puse vēlāk nevarētu izvirzīt nepamatotas prasības.

Mūsu juridiskais birojs nodrošina profesionālu juridisko palīdzību, sagatavojot dažādus līgumus:

  • Dāvinājuma līgumus;
  • Pirkuma līgumus;
  • Nomas un īres līgumus;
  • Maiņas līgumus;
  • Aizdevuma līgumus;
  • Citus komplicētus līgumus un to kombinācijas.

Katrs līgums ir sagatavots tā, lai pilnībā iekļautu darījumu dalībnieku vēlmju izklāstu vienā vai vairākos darījuma aktos.

Advokātu birojs Rasa & Ešenvalds arī īsteno darbības, kas vērstas uz nodarīto aizskārumu kompensēšanu, zaudējumu atlīdzību un citu no personu civiltiesiskām saistībām izrietošu prasījumu virzīšanu.

Saņemt juridisko konsultāciju