Pakalpojumi

Juridiskās konsultācijas un pastāvīga un nepārtraukta palīdzība uzņēmējiem

Juridiskās konsultācijas, nepārtraukta juridiskās palīdzības sniegšana uzņēmējiem par fiksētu ikmēneša honorāru, nodrošinot uzņēmumu ar augstākās klases juridisko risinājumu plānošanu un izpildi. Tajā skaitā, bet ne tikai:

  • ikdienas juridiskās konsultācijas;
  • visa veida darījumu juridiskais nodrošinājums, līgumu izstrāde;
  • juridiskā sarakste ar sabiedrības partneriem, valsts pārvaldes iestādēm;
  • interešu pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās, kā arī attiecībās ar citām personām;
  • darbs ar debitoriem, piedziņas nodrošināšana;
  • izmaiņu veikšana komercreģistrā;
  • dokumentu sagatavošana saistībā ar darba tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu.

Saņemt juridisko konsultāciju