Pakalpojumi

Klienta interešu pārstāvība tiesās

Par spīti visiem pūliņiem, ne vienmēr konfliktsituācijas iespējams atrisināt, pusēm savstarpēji vienojoties. Tāpēc mūsu juridiskais birojs ir gatavs nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu juridisko palīdzību pat sarežģītākajos tiesvedības procesos un efektīvi pārstāvēt klienta intereses gan Latvijas tiesās, gan arī starptautiskajās šķīrējtiesās un pat Eiropas Savienības Tiesā:

  • komerciālo strīdu gadījumos;
  • lietu tiesību strīdos;
  • saistību tiesību strīdos;
  • apdrošināšanas strīdu gadījumos;
  • darba strīdu lietās;
  • izskatot maksātnespējas procesa pieteikumus un citos ar maksātnespējas procesu saistītos strīdos vai pasākumos;
  • īstenojot kuģu arestus un jūras prasību lietās;
  • nodokļu strīdu lietās;
  • publisko iepirkumu lietās.

Tiesāšanās lielākoties ir ilgstošs un nogurdinošs process, kura sekmīgu iznākumu nosaka jau sākumā pareizi izvēlēta taktika, tāpēc piedāvājam individuālu pieeju katram klientam, lai spētu nodrošināt rūpīgu un efektīvu aizsardzību tā interesēm.

Saņemt juridisko konsultāciju