Jurista palīgs Elīna Zivtiņa

2015.gadā absolvējusi Vecpiebalgas vidusskolu.

Šobrīd turpina studijas Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, lai iegūtu akadēmisko bakalaura grādu tiesību zinātnē.

Papildus studijām iesaistās akadēmiskajā darbā Latvijas Universitātes ietvaros:
no 2015.gada darbojās kā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes biedrs, tajā skaitā Kultūras komisijas biedrs. Pašlaik ir arī Latvijas Universitātes Studentu padomes biedrs.

Brīvajā laikā aizraujas ar mūsdienu deju, jauno un jaunāko laiku vēsturi, literatūru un ceļošanu.

2017.gada martā pievienojusies zvērinātu advokātu biroja „Rasa un Ešenvalds” komandai.