Jurista palīgs Martins Pančenko

2015. gadā absolvējis Rīgas Valsts vācu ģimnāziju.

2015. gadā uzsācis studijas Latvijas Universitātes Jurdiskajā fakultātē, bakalaura studiju programmā.

2016./2017. mācību gadu aizvadīja praksē Eiropas Parlamentā Briselē, kur darbojās Sociālistu un Demokrātu progresīvās alianses grupas (S&D) Ārlietu komitejā. Prakses laikā, palīdzēja komitejas dalībniekiem atsevišķu rezolūciju apstrādē, politisko atskaišu rakstīšanā, kā arī sadarbojās citos jautājumos gan ar S&D grupas biedriem, gan ar Latvijas un citu valstu deputātiem.

Brīvajā laikā seko līdzi hokejam, bauda kino klasiku, kā arī ir liels Jaunā Rīgas teātra cienītājs.

2017. gada septembrī pievienojās zvērinātu advokātu biroja „Rasa un Ešenvalds” komandai.