Jurista palīgs Paula Koklevska

2016. gadā absolvējusi Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu.

2016. gadā ieguvusi apliecību par Juridiskās koledžas izveidotās programmas “Jauno juristu skola” apguvi.

2016. gadā ieguvusi diplomu par Latvijas Universitātes apakšprogrammas “Jauno juristu universitāte” nodarbību cikla vidusskolēniem apguvi.

2018. gadā piedalījusies Profesora Konstantīna Čakstes civiltiesību izspēlē.

2019. gadā ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē Latvijas Universitātē.

 

Praktiskās iemaņas jurisprudencē guvusi kopš 2017. gada, darbojoties starptautiskā uzņēmumā finanšu jomā.

Brīvo laiku Paula pavada aktīvi atpūšoties pie dabas un apmeklējot kultūras pasākumus.

2019. gada maijā pievienojusies zvērinātu advokātu biroja „Rasa un Ešenvalds” komandai.