Juriste Anete Bože

2010.gadā ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē Latvijas Universitātē.

2012.gadā absolvējusi Latvijas Universitāti un ieguvusi profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju.

2018.gadā uzsākusi doktorantūras studijas tiesību zinātnē Rīgas Stradiņa universitātē.

Profesionālā pieredze iegūta no 2011. gada, strādājot gan dažādos advokātu birojos, gan vienā no lielākajiem uzņēmumiem Latvijā, kas darbojas mazumtirdzniecības jomā.

Anete pasniegusi studiju kursu “Juridiskās metodes un tiesību teorijas aktualitātes” Rīgas Stradiņa universitātē, kā arī piedalījusies vairākās konferencēs, kurās uzstājusies ar tematiem, kas ir saistīti ar maksājumu pakalpojumiem.

Anete regulāri ceļo un apmeklē amatnieku (craft) alus festivālus Eiropā.

2020.gada maijā pievienojusies zvērinātu advokātu biroja “Rasa un Ešenvalds” komandai.