Zvērināta advokāta palīgs Liene Pommere

2008.gadā absolvējusi Zvejniekciema vidusskolu.

2011.gadā ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē Latvijas Universitātē.

2014.gadā absolvējusi Latvijas Universitāti un ieguvusi profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju.

Praktiskās iemaņas tiek gūtas no 2010.gada, darbojoties dažādās prakses vietās, tajā skaitā vienā no lielākajiem privātajiem uzņēmumiem Latvijā, kā arī Latvijas Universitātes Juridiskās prakses un palīdzības centrā.

Papildus studijām iesaistījusies dažādās akadēmiskās aktivitātēs sevis pilnveidošanai:
Laikā no 2008. līdz 2010.gadam, darbojusies kā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes biedrs, tajā skaitā vadot kultūras un akadēmisko komisiju, kā arī bijusi Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Domes un Studiju programmu padomes locekle.

2009.gadā piedalījusies ELSA Latvija K.Dišlera tiesu izspēlē konstitucionālajās tiesībās, ieguvusi 3.vietu un ELSA Latvija speciālbalvu, 2010.gada pavasarī piedalījusies ELSA Latvija rīkotajā tiesu izspēlē Civiltiesībās, iegūstot 2.vietu un labāka oratora titulu, 2010.gada ziemā piedalījusies ELSA Latvija K.Dišlera tiesu izspēlē konstitucionālajās tiesībās, iegūstot 1.vietu.
2010.gadā piedalījusies Latvijas Universitātes 70.konferencē Tiesību teorijas un vēstures sekcijā. Cīņa par ”tiesiskumu”: vēsture, teorija un tiesību realitāte.

2010.gadā iekļauta žurnāla „Jurista Vārds” rubrikā „nedēļas jurists”, līdz ar ko 2014.gadā iekļauta krājumā „Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība”.

2016.gada jūnijā uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā kā zvērināta advokāta palīgs.

Liene katru gadu cenšas izmantot iespēju piedalīties dažādos aktīvās atpūtas pasākumos.

2012.gada jūnijā pievienojusies zvērinātu advokātu biroja “Rasa un Ešenvalds” komandai.