Jurists Rihards Kalveršs

2009.gadā ieguvis bakalaura grādu tiesību zinātnē Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, bet praktiskās iemaņas guvis publiskā sektora iestādēs, tajā skaitā Konkurences padomes darbībā.

2012.gadā ieguvis profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, absolvējot Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Kopš 2013.gada, sadarbībā ar zvērinātiem advokātiem un sniedzot juridiskos pakalpojumus, pārstāvējis uzņēmumu un uzņēmēju intereses ārpustiesas situācijās, tiesvedībās un šķīrējtiesu procesos.

Padziļinātas zināšanas un profesionālu pieredzi uzkrājis komerctiesībās, darījumos ar nekustamo īpašumu un kredītiestādēm, būvniecības jomas līgumos, IT sektora līgumos un autortiesību jautājumos.

Ieguvis praktisku pieredzi akciju sabiedrību korporatīvo dokumentu izstrādē, iekšējo politiku un procedūru piemērošanā AML un GDPR jomās starptautiskā FINTECH uzņēmumu grupā ar meitas sabiedrībām Eiropā un Āzijā.

Regulāri papildina zināšanas, apmeklējot seminārus un sekojot līdzi tiesību aktualitātēm.

Par būtisku pilnvērtīgas dzīves sastāvdaļu uzskata aktīvo atpūtu dabā un ceļošanu.

2020.gada aprīlī pievienojies zvērinātu advokātu biroja “Rasa un Ešenvalds”  komandai.