Zvērināta advokāta palīgs Aleksandrs Locāns

2007.gadā pabeidzis Rēzeknes 1.vidusskolu.
2010.gadā ieguvis sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē Latvijas Universitātē.
2012.gadā absolvējis Latvijas Universitāti un ieguvis profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju.

Praktiskās iemaņas tiesību jomā sācis apgūt kopš 2008.gada, strādājot kā jurista palīgs un jurists pie vairākiem zvērinātiem advokātiem un maksātnespējas procesu administratoriem, kā arī vienā no lielākajām Latvijas kredītiestādēm.

Vairāku publikāciju autors žurnālā „Jurista Vārds””:
Neprivileģēto prasītāju tiesības apstrīdēt Eiropas Savienības tiesību aktus, 2011.gada 1.novembris Nr.44 (691);
Valsts atbildības par ES tiesību pārkāpumu principa piemērošana Latvijā, 2013.gada 9.aprīlis Nr.14 (765);
Prasības pirmšķietamās pamatotības izvērtēšanas robežas prasības nodrošināšanas stadijā, 2013.gada 5.novembris, Nr.45 (796).

2013.gada jūnijā uzņemts Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā kā zvērināta advokāta palīgs.
Kopš 2013.gada jūlija ir Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijas loceklis, līdzdarbojies vairāku ārējo normatīvo aktu, tostarp Civilprocesa likuma un Latvijas Republikas Advokatūras likuma, grozījumu projektu izstrādē, kā arī patstāvīgi izstrādājis Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējo normatīvo aktu un to grozījumu projektus.

2015.gada novembrī ieguvis maksātnespējas administratora sertifikātu.

2011.gada augustā pievienojies zvērinātu advokātu biroja „Rasa un Ešenvalds” komandai.