Zvērināts advokāts Armands Rasa

Zvērināts advokāts Armands Rasa savu pirmo pieredzi, strādājot advokātu birojā, guva jau 2004. gadā, bet turpmāko gadu laikā ir uzkrājis kompetenci un zināšanas kā jurists gan privātajā, gan valsts sektorā, īpaši specializējoties tiesvedības un maksātnespējas procesos (sertificēts administrators kopš 2007. gada 14. novembra).

Papildus LU maģistra grādam tiesību zinātnē, Armands ieguvis MBA grādu Rīgas Tehniskajā universitātē. Tas šobrīd ir īpaši noderīgs, lai saprastu uzņēmēju vēlmes, izaicinājumus un vajadzības un veiksmīgāk strādātu ar komerctiesību jautājumiem un sniegtu juridisku atbalstu komercdarbības uzlabošanai un palīdzētu novērst vai mazināt ar uzņēmējdarbību saistīto lēmumu juridiskos vai komercriskus.

2012.gada 3.septembrī zvērināts advokāts Armands Rasa ir iekļauts mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā, pārstāvot tādas vērtēšanas jomas kā tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums, transportlīdzekļi, lauksaimniecības tehnika, intelektuālais īpašums, komersanta darbība (bizness), meži, antikvārie un mākslas priekšmeti.

Par savu līdz šim interesantāko pieredzi advokāts uzskata strādājošās grūtnieces-valdes locekles Ditas Danosas interešu pārstāvību Eiropas Savienības tiesā 2010. gadā saistībā ar darba tiesību strīdu starp sievieti un uzņēmumu SIA “LKB Līzings”: “Tā bija pirmā Latvijas civillieta Eiropas Savienības tiesā un pirmais skaidrojošais spriedums, kas skāra tieši šo jautājumu. Par sasniegumu uzskatu iespēju dot jaunu pienesumu visai valsts tiesu sistēmai.”