Zvērināts advokāts Jānis Ešenvalds

Jānis 2003. gadā uzsāka profesionālās gaitas jurisprudencē un šo gadu laikā ir kļuvis par zvērinātu advokātu un sertificētu maksātnespējas administratoru, uzkrājot ievērojamu pieredzi sarežģītu administratīvo un civillietu tiesvedības procesos visu instanču tiesās.

Ieguvis jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē, studijas turpinājis Rīgas Juridiskās augstskolas Tiesību zinību maģistrantūras programmā, specializējoties Starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesībās, bet Lūtonas universitātē ieguvis ieskatu Lielbritānijas un starptautiskajās tiesībās.

Iegūtajās zināšanās Jānis ir dalījies ar Biznesa augstskolas “Turība” studentiem, kā arī esošajiem un topošajiem maksātnespējas procesu administratoriem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem, lasot lekcijas par pārrobežu maksātnespējas procesu.

Zvērināts advokāts Jānis Ešenvalds uzskata, ka labam advokātam jābūt apveltītam ar lielu pacietību un neizsīkstošu vēlmi līdz sīkākajai detaļai iedziļināties jebkurā lietā, lai atrastu pārliecinošus argumentus sava klienta aizstāvībai.