Jaunumi

Nodokļu maksātāji varēs atbrīvoties no soda un nokavējuma naudas

Atbalsta programma nodokļu maksātājiem, kas atbrīvos no nodokļu nokavējuma naudas un soda naudas

Lai nodrošinātu nodokļu maksātājiem iespēju, samaksājot pamatparādu, pilnībā atbrīvoties no nokavējuma naudas un soda naudas, Saeima pieņēma Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likums (turpmāk – Atbalsta likums). Atbalsta likums stājās spēkā 2017.gada 22.augustā, bet atbalsta programma tiks uzsākta 2017.gada 1.oktobrī.

Atbalsts nodokļu maksātājiem izpaudīsies kā soda naudas un nokavējuma naudas dzēšana pamatparāda samaksas gadījumā, kā arī iespēja sadalīt un līdz pat 24 mēnešiem pagarināt pamatparāda samaksas termiņu.

Atbalstam varēs pieteikties nodokļu maksātājs, kuram ir izveidojies viena vai vairāku Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu pamatparāds (likums atbalstu paredz attiecībā uz 13 nodokļiem, tostarp iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, pievienotās vērtības nodokli u.c.). Fiziskās personas varēs saņemt atbalstu attiecībā uz nodokļu pamatparādiem, kas būs fiksēti pieteikuma iesniegšanas dienā, bet juridiskās personas varēs saņemt atvieglojumus pamatparāda summām, kas fiksētas 2017.gada 1.jūnijā.

Atbalstam nodokļu maksātājs nevarēs pietikties, ja pastāvēs kāds no šādiem nosacījumiem:
1) pieņemts lēmums par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanu;
2) nodokļu maksātājs ir izslēgts no Pievienotās vērtības nodokļu maksātāju reģistra;
3) kāda no nodokļu maksātāja amatpersonām ir iekļauta riska personu sarakstā;
4) ar tiesas nolēmumu ir pasludināts nodokļu maksātāja maksātnespējas process.

Nodokļu maksātājs no soda un nokavējuma naudas tiks atbrīvots tikai tad, ja nodokļu maksātājs būs pilnībā samaksājis nodokļu pamatparādu. Gadījumā, ja nodokļu maksātājs divas reizes pēc kārtas lēmumā par atbalsta piemērošanu noteiktos maksājumus neveiks tiem paredzētajā termiņā, Valsts ieņēmumu dienests atcelts lēmumu par atbalsta piemērošanu, atbalsta pamatparāda atlikumam tiks atjaunota nokavējuma nauda pilnā apmērā no dienas, kad pieņemts lēmums par atbalsta piemērošanu, un tiks saglabāta soda nauda pilnā apmērā.

Atbalsta programma tiks uzsākta 2017.gada 1.oktobrī, un paredzēts, ka pieteikumu atbalsta saņemšanai varēs iesniegt trīs mēnešu laikā. Līdz tam Valsts ieņēmumu dienests īstenos informatīvu kampaņu par atbalsta saņemšanas iespējām un būs pieejamas konsultācijas par pieteikuma sagatavošanu atbalsta saņemšanai.

Atbalsta likuma mērķis ir pēc iespējas panākt nodokļu parādu labprātīgu samaksu valsts budžetā. Taču Zvērinātu advokātu birojs “Rasa un Ešenvalds” uzskata, ka tā vienlaikus tā ir laba iespēja nodokļu maksātājiem atbrīvoties no tiem aprēķinātajām soda un nokavējuma naudām, kā arī pagarināt nodokļu parādu samaksas termiņu, tādējādi atrodot savām finansiālajām iespējām atbilstošāko risinājumu.

readvokati.lv