Advokātu birojs

Spējīgi jaunās paaudzes profesionāļi

Zvērinātu advokātu birojs Rasa & Ešenvalds izveidots, apvienojot spēkus diviem spējīgiem un apņēmības pilniem jaunās paaudzes juristiem – Armandam Rasam un Jānim Ešenvaldam. Abi ir uzkrājuši bagātīgu profesionālo pieredzi, strādājot vadošajos Latvijas advokātu birojos, līdz nonākuši pie lēmuma izveidot paši savu praksi.

Zvērinātu advokātu birojs Rasa & Ešenvalds piedāvā kvalitatīvu juridisko pakalpojumu sniegšanu tiesvedības procesos Latvijā, kā arī starptautiskās šķīrējtiesās un Eiropas Savienības tiesā.

Gūt panākumus iespējams vienīgi, ja neapstājas pie sasniegtā un vienmēr tiecas iegūt maksimāli labāko rezultātu, neraugoties uz lietas sarežģītības pakāpi.

Pieredze liecina, ka tiesvedības procesos izšķirīga nozīme bieži vien ir tieši sīkumiem, tāpēc īpaši svarīga ir rūpīga lietas apstākļu izvērtēšana un līdzīga rakstura tiesvedības procesu analīze, sniedzot advokāta palīdzību. Dzirkstoša enerģija, nesavtīga atdeve un personīga pieeja ikvienam klientam – tā ir zvērinātu advokātu biroja Rasa & Ešenvalds sasniegumu formula.

Zvērinātu advokātu birojs Rasa & Ešenvalds ir Latvijas Jauno juristu asociācijas, Sertificētu maksātnespējas administratoru asociācijas, Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas, kā arī starptautisko organizāciju Global International Network, International Referral Group un INSOL Europe biedrs, kas piedāvā klienta interešu pārstāvniecību tiesās un sniedz juridisko palīdzību šādās sfērās:

  • komerctiesību jomā,
  • uzņēmumu restrukturizācijas procesos,
  • maksātnespējas, ĀTAP un TAP procesos,
  • saistību tiesībās,
  • lietu tiesībās,
  • darba tiesību jomā un cita veida juridisko palīdzību (uzturēšanās atļaujas, kuģu aresti, intelektuālā īpašuma aizsardzība, goda un cieņas aizsardzība).

Divkāršs ieguvums

Mēs lieliski zinām – gūt panākumus iespējams vienīgi, “neguļot uz lauriem” un strādājot ar dubultu atdevi. Izvēloties juridisko biroju Rasa & Ešenvalds, Jūs iegūsiet nesavtīgu atdevi un juridiskos pakalpojumus atbilstoši Jūsu vajadzībām. Bonusā apsolām dzirkstošas jaunības enerģijas lādiņu, kas virmo mūsu birojā.

Īpaša pieeja

Juridiskā biroja Rasa & Ešenvalds darbības pamatā ir personiska pieeja klientam un rūpīga esošās situācijas izpēte. Mūsu pieredze liecina, ka tiesvedības procesos izšķiroša nozīme var būt pat sīkumam – nepareizi formulētam teikumam prasības pieteikumā, tāpēc pirms tiesas nepieciešams rūpīgi izvērtēt lietas apstākļus un analizēt līdzīga rakstura tiesvedības procesus.

Paveikt uzticēto darbu perfekti jau pirmajā reizē – ir mūsu biroja aksioma.

Juristu pakalpojumi

Lai arī zvērināti advokāti sniedz juridisko palīdzību, nevis pakalpojumus, tomēr jānorāda, ka vārds „pakalpojums” apliecina, ka pakalpojumu sniedzējs ir gatavs pakalpot savam klientam.

Advokātu biroja juristi apliecina savu gatavību pakalpot savam klientam, nodrošinot augstas klases juristu pakalpojumus un advokāta palīdzību ikvienā dzīves mirklī, taču klientam jāņem vērā, ka advokāts ir patstāvīgs  un  neatkarīgs speciālists, kuram ir savas kompetneces. Klients var būt drošs un uzticēties, ka advokāts, izmantojot visus likumā paredzētos līdzekļus un metodes, pakalpos tikai savu kompetenču ietvaros, kā arī jāņem vērā, ka advokāts attieksies pakalpot gadījumos, kad klientu lūgumi neatbildīs likumos ietvertajiem priekšrakstiem vai būs apšaubāmas morāles.