Publikācijas

Konstitucionālā sūdzība – iespēja vērsties Satversmes tiesā

Iespēja vērsties Latvijas Republikas Satversmes tiesā (ST) nav tipisks personas tiesību aizsardzības instruments, jo nereti šāds risinājums konkrētam tiesību jautājumam nav pieejams vai piemērots. ST nav tiesu institūcija, kas vēlreiz skata lietu pēc būtības, vai arī paralēls tiesību aizsardzības instruments. ST pārbauda tikai normu atbilstību augstāka ranga normām. Tomēr ir situācijas, kad vienīgā iespēja sasniegt vēlamo rezultātu ir vērsties ST, jo pamatā nelabvēlīgam lietas iznākumam vai situācijas noregulējumam bijusi antikonstitucionāla norma. Tālāk

Komercķīlas izmantošana, pārdodot mantu bez izsoles

Komercķīla ir populārs saistību izpildes nodrošinājuma līdzeklis, jo tas ir vienkārši un efektīvi realizējams, īpaši, ja noteiktas tiesības ieķīlāto mantu pārdot bez izsoles. Kā izlietot komercķīlu, pārdodot ieķīlāto mantu bez izsoles, kas jāievēro komercķīlas tiesību izlietošanas procesā, un kāda ir kreditora atbildība? Tālāk

Komersanta mantas pārejas veidi un būtiskākie aspekti

Saimnieciskās darbības īstenošana nereti ir saistīta ar komersantam piederošās mantas kustību. Komersantiem, kas nodarbojas ar preču pārdošanu, tā ir neatņemama komercdarbības sastāvdaļa, savukārt citi to apsver, piemēram, ja kāda manta ir kļuvusi lieka vai mantas atsavināšanas ceļā ir iespējams iegūt līdzekļus parādsaistību segšanai. Aplūkosim dažādus mantas pārejas veidus, analizējot to nozīmi, kā arī izvērtējot priekšrocības un riskus. Tālāk