Publikācijas

Darba kārtības noteikumi uzņēmumā

Normatīvajos aktos, tostarp Darba likumā (DL), paredzēti tikai vispārīgi noteikumi, kas piemērojami darba tiesiskajās attiecībās. Arī darba līgumā vai darba koplīgumā visbiežāk nav iespējams ietvert visus darba kārtību regulējošos jautājumus. Tāpēc darba kārtības noteikumi ir viens no galvenajiem dokumentiem, kas nosaka darba kārtību uzņēmumā. Tālāk

Par fizisko personu maksātnespējas pazīmju pierādīšanu tiesā

Gadījumos, kad dažādu iemeslu dēļ fiziskas personas vairs nespēj pildīt savas uzņemtās saistības pret kreditoriem, iestājas faktiska maksātnespēja. Vēršoties tiesā ar fiziskās personas maksātnespējas pieteikumu, fiziskajai personai tiesai ir jāpierāda, ka ir īstenojusies vismaz viena no maksātnespējas pazīmēm un ir izpildīts maksātnespējas priekšnoteikums. Tālāk

Kas jāņem vērā, veicot datu apstrādi uzņēmumos un organizācijās

Juridiskas personas neatkarīgi no to darbības jomas ikdienā neizbēgami saskaras ar dažādu fizisko personu, tajā skaitā darbinieku un klientu, datu apstrādi. Šī raksta ietvaros zvērinātu advokātu birojs „Rasa un Ešenvalds” vēlas norādīt uz būtiskākajiem principiem, kas uzņēmumiem un organizācijām jāievēro, apstrādājot fizisko personu datus, kā arī uz iespējamo atbildību par šo principu neievērošanu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta datu apstrādei darba tiesisko attiecību jomā. Tālāk