Publikācijas

Komersanta mantas pārejas veidi un būtiskākie aspekti

Saimnieciskās darbības īstenošana nereti ir saistīta ar komersantam piederošās mantas kustību. Komersantiem, kas nodarbojas ar preču pārdošanu, tā ir neatņemama komercdarbības sastāvdaļa, savukārt citi to apsver, piemēram, ja kāda manta ir kļuvusi lieka vai mantas atsavināšanas ceļā ir iespējams iegūt līdzekļus parādsaistību segšanai. Aplūkosim dažādus mantas pārejas veidus, analizējot to nozīmi, kā arī izvērtējot priekšrocības un riskus. Tālāk

Kreditoru aizsardzība reorganizācijas ietvaros

Ar reorganizāciju saprotamas dažāda veida izmaiņas uzņēmumā, piemēram, izmaiņas uzņēmuma iekšējā struktūrā, izveidojot, slēdzot vai apvienojot departamentus vai nodaļas, kā arī izmaiņas, kas saistītas ar komercreģistrā ierakstīto ziņu maiņu. Reorganizācijas ietvaros netiek veiktas tikai iekšējas, bet arī vispārīgākas izmaiņas, kas var skart komersanta formu vai citus būtiskus tā raksturlielumus. Tālāk

Amata apraksts un darba devēja rīkojumi darba tiesiskajās attiecībās

Darba likuma 40.pants nosaka ziņas, kas iekļaujamas darba līgumā. Ziņas, kas iekļaujamas darba līgumā, ir arī darba ņēmēja amata nosaukums atbilstoši profesiju klasifikatoram. Tālāk