Jaunumi

Spēkā stājušies grozījumi, kas maina iedzīvotāju ienākuma aprēķināšanas kārtību

2018.gada 30.maijā spēkā stājās steidzamības kārtībā pieņemtie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Grozījumu mērķis ir pagarināt ar nodokli neapliekamā ienākuma, kas gūts aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā, piemērošanas periodu vēl par diviem gadiem, tas ir, līdz 2020.gada 31.decembrim.

Kopš 2015.gada marta Latvijas lielākās kredītiestādes uzņēmās sākt pirmskrīzes laikā izveidojošos fizisko personu kredītu atlikumu dzēšanu vai nozīmīgu samazināšanu, noslēdzot civiltiesiskas vienošanās. Pirms grozījumu pieņemšanas problēmas izlīguma noslēgšanai radīja nenoteiktība par to, cik ilgi spēkā būs regulējums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa nepiemērošanu pie parāda pilnīgas vai daļējas atlaišanas un vai tā termiņš tiks pagarināts. Jāmin, ka klienti, kas noslēguši līgumus par parādu pilnīgu vai daļēju samazināšanu vai plānojuši tos slēgt, intervijās snieguši viedokli, ka līgumi netiktu parakstīti un pildīti, ja iestātos ienākuma nodokļa maksāšanas pienākums.

Jaunpieņemtie grozījumi veicinās iespēju iedzīvotājiem noslēgt vienošanos ar kredītiestādēm par parādu daļēju vai pilnīgu samazināšanu, tādējādi turpinot jau iesāktos parādu restrukturizācijas procesus. Ir vērojams, ka pēc parādu samazināšanas apmēram 20 procentos gadījumu klienti atjauno sakarus ar bankām, tiek atvērti konti un redzams legāls šo kontu apgrozījums jeb notiek iziešana no “aplokšņu algas” zonas.