Jaunumi

Visi konti tiks uzskaitīti vienotā reģistrā

Banku konti tiks uzskaitīti vienotā reģistrā

2017.gada 1.jūlijā stājās spēkā Kontu reģistra likums. Likuma mērķis ir izveidot kontu reģistru un veikt personas konta datu apstrādi, lai cīnītos pret finanšu noziegumiem, tostarp sekmētu kriminālvajāšanu un krimināllietu iztiesāšanu, nodrošinātu efektīvāku nodokļu administrēšanas sistēmas darbību un ātrāku informācijas apmaiņu starp likumā noteiktajām iestādēm.

Par reģistra pārzini ir noteikts Valsts ieņēmumu dienests, un reģistrā tiks apkopoti fizisko un juridisko personu atvērtie un slēgtie banku konti. Svarīgi, ka reģistrā būs iekļautas tikai ziņas par konta piederību, nevis par personas veiktajiem naudas pārskaitījumiem vai konta atlikumiem.

Valsts ieņēmumu dienests informāciju no kontu reģistra izmantos, lai ātrāk un efektīvāk novērstu un atklātu noziedzīgus nodarījumus valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā un muitas lietu jomā.

Informāciju no kontu reģistra varēs iegūt tikai likumā noteiktas iestādes, kā, piemēram, tiesas, prokuratūra, zvērinātu tiesu izpildītāji u.c. Likumā noteiktās iestādes kontu reģistra informāciju varēs izmantot, piemēram, lai veicinātu ātrāku kriminālizmeklēšanas procesu.

Konta reģistra likums ir viens no vairākiem pēdējā laikā izveidotajiem naudas plūsmas uzraudzības mehānismiem. Piemēram, atgādinām, ka 2017.gada 1.janvārī likumā „Par nodokļiem un nodevām” tika noteikts, ka fiziska persona nevar veikt skaidras naudas norēķinus, ja darījuma summa pārsniedz EUR 7200.

Advokāti Rasa & Ešenvalds